اهورا

ahurâ

پسر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

213

معنی اسم، معنای نام

در آیین زردشتی، وجودی که صورت ظاهر ندارد و حیات‌بخش، یکتا، بی‌همتا، بزرگ، و دانای مطلق است، خداوند

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟