اطلاعات اسم امیر

ریشه اسم امیر

معادل ابجد اسم امیر

معنی اسم امیر

اسامی مشابه امیر

افراد مشهور با اسم امیر

اسم های هم آوا با امیر

پسر

امیر

amir

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

251

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. فرمانده؛ ۲. فرمانروا

امیر چطور اسمیه؟ رأی بده

امیر اسم دوستته؟ بفرست براش


امیر اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟