امیر

amir

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
251
معنا
۱. فرمانده؛ ۲. فرمانروا؛ ۳. (نظامی) صاحب منصب ارتشی دارای درجات بالاتر از سرهنگ؛ ۴. (قدیمی) لقب شاهزادگان و بزرگان.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟