امید

omid

جنس
پسر
زبان
فارسی
معادل ابجد
55
معنا
آرزوی روی دادن امری همراه با انتظار تحقق آن؛ چشم‌داشت.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟