امید

omid

جنس، جنسیتفارسی
پسر
معادل ابجد
55
معنی اسم، معنای نام
آرزوی روی دادن امری همراه با انتظار تحقق آن

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟