اطلاعات اسم الیکا

ریشه اسم الیکا

معادل ابجد اسم الیکا

معنی اسم الیکا

اسامی مشابه الیکا

افراد مشهور با اسم الیکا

اسم های هم آوا با الیکا

دختر

الیکا

elikâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

42

معنی اسم، معنای نام

معنی

هِل، دانۀ معطر گیاهی از تیرۀ زنجبیلی‌ها

الیکا چطور اسمیه؟ رأی بده

الیکا اسم دوستته؟ بفرست براش


الیکا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟