اطلاعات اسم الینا

ریشه اسم الینا

معادل ابجد اسم الینا

معنی اسم الینا

اسامی مشابه الینا

افراد مشهور با اسم الینا

اسم های هم آوا با الینا

دختر

الینا

elinâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

92

الینا چطور اسمیه؟ رأی بده

الینا اسم دوستته؟ بفرست براش


الینا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟