الهه

elâhe

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
41
معنی اسم، معنای نام
مؤنث اله، ایزدبانو

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟