الهه

elâhe

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
41
معنا
نیمه‌خدای مؤنث؛ ایزدبانو

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟