الناز

elnâz

جنس، جنسیتترکی - فارسی
دختر
معادل ابجد
89
معنی اسم، معنای نام
1. افتخار ایل؛ 2. مورد نوازش ایل؛ 3. نازنین ایل

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟