اطلاعات اسم النا

ریشه اسم النا

معادل ابجد اسم النا

معنی اسم النا

اسامی مشابه النا

افراد مشهور با اسم النا

اسم های هم آوا با النا

دختر

النا

elenâ

ریشه

ریشه

یونانی

ابجد

معادل ابجد

82

معنی اسم، معنای نام

معنی

هلنا

النا چطور اسمیه؟ رأی بده

النا اسم دوستته؟ بفرست براش


النا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟