اطلاعات اسم الشن

ریشه اسم الشن

معادل ابجد اسم الشن

معنی اسم الشن

اسامی مشابه الشن

افراد مشهور با اسم الشن

اسم های هم آوا با الشن

پسر

الشن

elšan

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

381

معنی اسم، معنای نام

معنی

حاکم، رهبر

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

الشن چطور اسمیه؟ رأی بده

الشن اسم دوستته؟ بفرست براش


الشن اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟