الاهه

elâhe

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
42
معنی اسم، معنای نام
الهه

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟