اسلام

eslâm

پسر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

132

معنی اسم، معنای نام

۱. از ادیان سامی که در حدود سال ۶۱۱ میلادی به‌وسیلۀ محمدبن عبداللّه، پیامبر این دین، رواج پیدا کرد و کتاب آسمانی آن قرآن است؛ ۲. داخل شدن در صلح و آشتی؛ ۳. داخل شدن در دین اسلام، مسلمان شدن؛ ۴. تسلیم شدن، گردن نهادن

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟