اسرا

asrâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
262
معنی اسم، معنای نام
در گویش سمنانی، اشک

اسرا

esrâ

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
262
معنی اسم، معنای نام
در شب راه رفتن، در شب راه بردن

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟