اطلاعات اسم اسرا

ریشه اسم اسرا

معادل ابجد اسم اسرا

معنی اسم اسرا

اسامی مشابه اسرا

افراد مشهور با اسم اسرا

اسم های هم آوا با اسرا

دختر

اسرا

asrâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

262

معنی اسم، معنای نام

معنی

در گویش سمنانی، اشک

دختر

اسرا

esrâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

262

معنی اسم، معنای نام

معنی

در شب راه رفتن، در شب راه بردن

اسرا چطور اسمیه؟ رأی بده

اسرا اسم دوستته؟ بفرست براش


اسرا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

2

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟