احیا

ehyâ

دختر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

20

معنی اسم، معنای نام

۱. رونق دادن؛ ۲. شب‌زنده‌داری کردن، شب را به عبادت گذراندن؛ ۳. آباد کردن زمین کشاورزی؛ ۶. بهبود بخشیدن حال یا وضع کسی یا چیزی؛ ۷. زنده کردن

احیا

ahyâ

دختر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

20

معنی اسم، معنای نام

1. زندگان؛ 2. خاندان‌ها، قبیله‌ها

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟