احسان

ehsân

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
120
معنا
۱. نیکی کردن، نیکی؛ ۲. (مجاز) بخشش

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟