اتابک

atâbak

جنس، جنسیتترکی
پسر
معادل ابجد
404
معنی اسم، معنای نام
۱. در دورۀ قاجار، لقبِ وزیر؛ ۲. لقب حاکم محلی؛ ۳. مربی کودک، به‌ویژه شاهزادگان

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟