ابوالفضل

abolfazl

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
950
معنا
پدرِ فضل
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟