اطلاعات اسم ابوالفضل

ریشه اسم ابوالفضل

معادل ابجد اسم ابوالفضل

معنی اسم ابوالفضل

اسامی مشابه ابوالفضل

افراد مشهور با اسم ابوالفضل

اسم های هم آوا با ابوالفضل

پسر

ابوالفضل

abolfazl

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

950

معنی اسم، معنای نام

معنی

پدرِ فضل

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

ابوالفضل چطور اسمیه؟ رأی بده

ابوالفضل اسم دوستته؟ بفرست براش


ابوالفضل اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟