ابریشم

abrišam

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

553

معنی اسم، معنای نام

۱. تاری بسیار نازک و محکم که از باز کردن پیلۀ کرم ابریشم تهیه می‌شود و در صنایع نساجی و تهیۀ تار بعضی از سازهای موسیقی به کار می‌رود؛ ۲. تار سازهایی مانند رباب و چنگ؛ ۳. هر سازی که با مضراب یا ناخن نواخته می‌شود.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟