اطلاعات اسم ابریشم

ریشه اسم ابریشم

معادل ابجد اسم ابریشم

معنی اسم ابریشم

اسامی مشابه ابریشم

افراد مشهور با اسم ابریشم

اسم های هم آوا با ابریشم

دختر

ابریشم

abrišam

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

553

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. تاری بسیار نازک و محکم که از باز کردن پیلۀ کرم ابریشم تهیه می‌شود و در صنایع نساجی و تهیۀ تار بعضی از سازهای موسیقی به کار می‌رود؛ ۲. تار سازهایی مانند رباب و چنگ؛ ۳. هر سازی که با مضراب یا ناخن نواخته می‌شود.

ابریشم چطور اسمیه؟ رأی بده

ابریشم اسم دوستته؟ بفرست براش


ابریشم اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟