ابراهیم

ebrâhim

جنس
پسر
زبان
عبری
معادل ابجد
259
معنا
کسی که پدرش والامقام است

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟