اطلاعات اسم آیین

ریشه اسم آیین

معادل ابجد اسم آیین

معنی اسم آیین

اسامی مشابه آیین

افراد مشهور با اسم آیین

اسم های هم آوا با آیین

پسر

آیین

âyin

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

71

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. طریق، روش؛ ۲. رسم و عادت، سنت؛ ۳. نظم و قاعده؛ ۴. کیش، مذهب؛ ۵. زیب، زینت، آرایش

آیین چطور اسمیه؟ رأی بده

آیین اسم دوستته؟ بفرست براش


آیین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟