اطلاعات اسم آیه

ریشه اسم آیه

معادل ابجد اسم آیه

معنی اسم آیه

اسامی مشابه آیه

افراد مشهور با اسم آیه

اسم های هم آوا با آیه

دختر

آیه

âyeh

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

16

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. نشانه، علامت، آیه، نشان؛ ۲. معجزه؛ ۳. مرد بزرگ و چیز عجیب؛ ۴. دلیل، حجت

آیه چطور اسمیه؟ رأی بده

آیه اسم دوستته؟ بفرست براش


آیه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟