اطلاعات اسم آیات

ریشه اسم آیات

معادل ابجد اسم آیات

معنی اسم آیات

اسامی مشابه آیات

افراد مشهور با اسم آیات

اسم های هم آوا با آیات

دختر

آیات

âyât

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

412

معنی اسم، معنای نام

معنی

(از عربی) آیت

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آیات چطور اسمیه؟ رأی بده

آیات اسم دوستته؟ بفرست براش


آیات اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟