اطلاعات اسم آکام

ریشه اسم آکام

معادل ابجد اسم آکام

معنی اسم آکام

اسامی مشابه آکام

افراد مشهور با اسم آکام

اسم های هم آوا با آکام

پسر

آکام

âkâm

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

42

معنی اسم، معنای نام

معنی

1. سرزمین بلند؛ 2. نتیجه، ثمره

آکام چطور اسمیه؟ رأی بده

آکام اسم دوستته؟ بفرست براش


آکام اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟