اطلاعات اسم آپامنه

ریشه اسم آپامنه

معادل ابجد اسم آپامنه

معنی اسم آپامنه

اسامی مشابه آپامنه

افراد مشهور با اسم آپامنه

اسم های هم آوا با آپامنه

دختر

آپامنه

âpâmne

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

99

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آپامنه چطور اسمیه؟ رأی بده

آپامنه اسم دوستته؟ بفرست براش


آپامنه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟