اطلاعات اسم آپادانا

ریشه اسم آپادانا

معادل ابجد اسم آپادانا

معنی اسم آپادانا

اسامی مشابه آپادانا

افراد مشهور با اسم آپادانا

اسم های هم آوا با آپادانا

نامی یافت نشد. اگر از درستیِ نامی که جست‌وجو کرده‌اید مطمئنید، آن را به ما پیشنهاد دهید.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟