اطلاعات اسم آوینا

ریشه اسم آوینا

معادل ابجد اسم آوینا

معنی اسم آوینا

اسامی مشابه آوینا

افراد مشهور با اسم آوینا

اسم های هم آوا با آوینا

دختر

آوینا

âvinâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

68

آوینا چطور اسمیه؟ رأی بده

آوینا اسم دوستته؟ بفرست براش


آوینا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟