اطلاعات اسم آوید

ریشه اسم آوید

معادل ابجد اسم آوید

معنی اسم آوید

اسامی مشابه آوید

افراد مشهور با اسم آوید

اسم های هم آوا با آوید

پسر

آوید

âvid

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

21

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آوید چطور اسمیه؟ رأی بده

آوید اسم دوستته؟ بفرست براش


آوید اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟