اطلاعات اسم آوا

ریشه اسم آوا

معادل ابجد اسم آوا

معنی اسم آوا

اسامی مشابه آوا

افراد مشهور با اسم آوا

اسم های هم آوا با آوا

دختر

آوا

âvâ

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

8

معنی اسم، معنای نام

معنی

بانگ، صوت

آوا چطور اسمیه؟ رأی بده

آوا اسم دوستته؟ بفرست براش


آوا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟