اطلاعات اسم آهو

ریشه اسم آهو

معادل ابجد اسم آهو

معنی اسم آهو

اسامی مشابه آهو

افراد مشهور با اسم آهو

اسم های هم آوا با آهو

دختر

آهو

âhu

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

12

معنی اسم، معنای نام

معنی

پستاندار و نشخوارکننده از راستۀ ‌شکافته‌سُم‌ها، با دست و پای دراز و باریک و چشمان زیبا که در دویدن معروف است.

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آهو چطور اسمیه؟ رأی بده

آهو اسم دوستته؟ بفرست براش


آهو اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟