اطلاعات اسم آنیه

ریشه اسم آنیه

معادل ابجد اسم آنیه

معنی اسم آنیه

اسامی مشابه آنیه

افراد مشهور با اسم آنیه

اسم های هم آوا با آنیه

دختر

آنیه

âniye

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

66

معنی اسم، معنای نام

معنی

بسیار گرم، پرحرارت

آنیه چطور اسمیه؟ رأی بده

آنیه اسم دوستته؟ بفرست براش


آنیه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟