اطلاعات اسم آناهیتا

ریشه اسم آناهیتا

معادل ابجد اسم آناهیتا

معنی اسم آناهیتا

اسامی مشابه آناهیتا

افراد مشهور با اسم آناهیتا

اسم های هم آوا با آناهیتا

دختر

آناهیتا

ânâhitâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

468

معنی اسم، معنای نام

معنی

ناهید

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آناهیتا چطور اسمیه؟ رأی بده

آناهیتا اسم دوستته؟ بفرست براش


آناهیتا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟