اطلاعات اسم آمین

ریشه اسم آمین

معادل ابجد اسم آمین

معنی اسم آمین

اسامی مشابه آمین

افراد مشهور با اسم آمین

اسم های هم آوا با آمین

پسر

آمین

âmin

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

101

معنی اسم، معنای نام

معنی

(از عبری) برآور، بپذیر، اجابت کن

آمین چطور اسمیه؟ رأی بده

آمین اسم دوستته؟ بفرست براش


آمین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟