اطلاعات اسم آمنه

ریشه اسم آمنه

معادل ابجد اسم آمنه

معنی اسم آمنه

اسامی مشابه آمنه

افراد مشهور با اسم آمنه

اسم های هم آوا با آمنه

دختر

آمنه

âmene

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

96

آمنه چطور اسمیه؟ رأی بده

آمنه اسم دوستته؟ بفرست براش


آمنه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟