اطلاعات اسم آلما

ریشه اسم آلما

معادل ابجد اسم آلما

معنی اسم آلما

اسامی مشابه آلما

افراد مشهور با اسم آلما

اسم های هم آوا با آلما

دختر

آلما

âlmâ

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

72

معنی اسم، معنای نام

معنی

سیب

آلما چطور اسمیه؟ رأی بده

آلما اسم دوستته؟ بفرست براش


آلما اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟