اطلاعات اسم آلاگل

ریشه اسم آلاگل

معادل ابجد اسم آلاگل

معنی اسم آلاگل

اسامی مشابه آلاگل

افراد مشهور با اسم آلاگل

اسم های هم آوا با آلاگل

دختر

آلاگل

âlâgol

ریشه

ریشه

ترکی - فارسی

ابجد

معادل ابجد

82

معنی اسم، معنای نام

معنی

گل سرخ

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آلاگل چطور اسمیه؟ رأی بده

آلاگل اسم دوستته؟ بفرست براش


آلاگل اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟