اطلاعات اسم آلاله

ریشه اسم آلاله

معادل ابجد اسم آلاله

معنی اسم آلاله

اسامی مشابه آلاله

افراد مشهور با اسم آلاله

اسم های هم آوا با آلاله

دختر

آلاله

âlâle

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

67

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. لاله، لالۀ سرخ؛ ۲. شقایق؛ ۳. تیره‌ای از گیاهان دو‌لپه‌ای جداگلبرک

آلاله چطور اسمیه؟ رأی بده

آلاله اسم دوستته؟ بفرست براش


آلاله اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟