اطلاعات اسم آق‌گل

ریشه اسم آق‌گل

معادل ابجد اسم آق‌گل

معنی اسم آق‌گل

اسامی مشابه آق‌گل

افراد مشهور با اسم آق‌گل

اسم های هم آوا با آق‌گل

دختر

آق‌گل

âqgol

ریشه

ریشه

ترکی - فارسی

ابجد

معادل ابجد

151

معنی اسم، معنای نام

معنی

گل سفید

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آق‌گل چطور اسمیه؟ رأی بده

آق‌گل اسم دوستته؟ بفرست براش


آق‌گل اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟