اطلاعات اسم آفتاب

ریشه اسم آفتاب

معادل ابجد اسم آفتاب

معنی اسم آفتاب

اسامی مشابه آفتاب

افراد مشهور با اسم آفتاب

اسم های هم آوا با آفتاب

دختر

آفتاب

âftâb

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

484

معنی اسم، معنای نام

معنی

خورشید

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آفتاب چطور اسمیه؟ رأی بده

آفتاب اسم دوستته؟ بفرست براش


آفتاب اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟