اطلاعات اسم آسمان

ریشه اسم آسمان

معادل ابجد اسم آسمان

معنی اسم آسمان

اسامی مشابه آسمان

افراد مشهور با اسم آسمان

اسم های هم آوا با آسمان

دختر

آسمان

âsemân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

152

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. فضای بی‌پایان و نیلگون که بالای سر ما دیده می‌شود. رنگ آبی آن، رنگ هوایی است که کرۀ زمین را احاطه کرده است؛ ۲. فضایی که ستارگان و کهکشان‌ها در آن قرار دارند؛ ۳. سقف بنا؛ ۴. نیروهایی ماوراءالطبیعه که بر سرنوشت انسان تاثیر می‌گذارند، سپهر، گردون، فلک؛ ۵. روز بیست‌وهفتم از هر ماه اوستایی

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آسمان چطور اسمیه؟ رأی بده

آسمان اسم دوستته؟ بفرست براش


آسمان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟