اطلاعات اسم آزاد

ریشه اسم آزاد

معادل ابجد اسم آزاد

معنی اسم آزاد

اسامی مشابه آزاد

افراد مشهور با اسم آزاد

اسم های هم آوا با آزاد

پسر

آزاد

âzâd

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

13

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. رها، رَسته؛ ۲. بدون دلبستگی به دنیا و تعلقات آن، وارسته؛ ۳. آن که آزادی دارد؛ 4. آن که بندۀ کسی نباشد.

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آزاد چطور اسمیه؟ رأی بده

آزاد اسم دوستته؟ بفرست براش


آزاد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟