اطلاعات اسم آرمان

ریشه اسم آرمان

معادل ابجد اسم آرمان

معنی اسم آرمان

اسامی مشابه آرمان

افراد مشهور با اسم آرمان

اسم های هم آوا با آرمان

پسر

آرمان

ârmân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

292

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. آرزو؛ ۲. امید؛ ۳. آرزوی بزرگ؛ ۴. حسرت

آرمان چطور اسمیه؟ رأی بده

آرمان اسم دوستته؟ بفرست براش


آرمان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟