اطلاعات اسم آرتمیس

ریشه اسم آرتمیس

معادل ابجد اسم آرتمیس

معنی اسم آرتمیس

اسامی مشابه آرتمیس

افراد مشهور با اسم آرتمیس

اسم های هم آوا با آرتمیس

پسر

آرتمیس

ârtemis

ریشه

ریشه

یونانی

ابجد

معادل ابجد

711

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آرتمیس چطور اسمیه؟ رأی بده

آرتمیس اسم دوستته؟ بفرست براش


آرتمیس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟