اطلاعات اسم آذریون

ریشه اسم آذریون

معادل ابجد اسم آذریون

معنی اسم آذریون

اسامی مشابه آذریون

افراد مشهور با اسم آذریون

اسم های هم آوا با آذریون

دختر

آذریون

âzaryun

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

967

معنی اسم، معنای نام

معنی

گیاهی شبیه خشخاش با برگ‌های بریده و گل‌های سرخ که در انتهای گلبرگ‌های آن لکۀ سیاهی وجود دارد، شقایق، آذرگون

آذریون چطور اسمیه؟ رأی بده

آذریون اسم دوستته؟ بفرست براش


آذریون اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟