اطلاعات اسم آذرین

ریشه اسم آذرین

معادل ابجد اسم آذرین

معنی اسم آذرین

اسامی مشابه آذرین

افراد مشهور با اسم آذرین

اسم های هم آوا با آذرین

پسر

آذرین

âzarin

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

961

معنی اسم، معنای نام

معنی

گرم و سوزان، آتشین

آذرین چطور اسمیه؟ رأی بده

آذرین اسم دوستته؟ بفرست براش


آذرین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟