اطلاعات اسم آذرفر

ریشه اسم آذرفر

معادل ابجد اسم آذرفر

معنی اسم آذرفر

اسامی مشابه آذرفر

افراد مشهور با اسم آذرفر

اسم های هم آوا با آذرفر

پسر

آذرفر

âzarfar

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

1181

معنی اسم، معنای نام

معنی

دارای شکوه و جلال آتش

آذرفر چطور اسمیه؟ رأی بده

آذرفر اسم دوستته؟ بفرست براش


آذرفر اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟