اطلاعات اسم آذر

ریشه اسم آذر

معادل ابجد اسم آذر

معنی اسم آذر

اسامی مشابه آذر

افراد مشهور با اسم آذر

اسم های هم آوا با آذر

دختر

آذر

âzar

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

901

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. آتش؛ ۲. ماه نهم از سال خورشیدی ایرانی؛ ۳. روز نهم از نهمین ماه تقویم اوستایی که ایرانیان قدیم در ماه آذر این روز را به خاطر یکی شدن نام ماه و روز جشن می‌گرفتند، آذرروز

آذر چطور اسمیه؟ رأی بده

آذر اسم دوستته؟ بفرست براش


آذر اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟