آذر

âzar

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

901

معنی اسم، معنای نام

۱. آتش؛ ۲. ماه نهم از سال خورشیدی ایرانی؛ ۳. روز نهم از نهمین ماه تقویم اوستایی که ایرانیان قدیم در ماه آذر این روز را به خاطر یکی شدن نام ماه و روز جشن می‌گرفتند، آذرروز

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟