اطلاعات اسم آذار

ریشه اسم آذار

معادل ابجد اسم آذار

معنی اسم آذار

اسامی مشابه آذار

افراد مشهور با اسم آذار

اسم های هم آوا با آذار

دختر

آذار

âzâr

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

902

معنی اسم، معنای نام

معنی

(از عبری آدار) ماه سوم در تقویم شمسی کشورهای عربی، مطابق ماه مارس فرنگی. از ماه‌های سال سُریانی یا رومی، ماه اول بهار

آذار چطور اسمیه؟ رأی بده

آذار اسم دوستته؟ بفرست براش


آذار اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟