اطلاعات اسم آدینه

ریشه اسم آدینه

معادل ابجد اسم آدینه

معنی اسم آدینه

اسامی مشابه آدینه

افراد مشهور با اسم آدینه

اسم های هم آوا با آدینه

پسر

آدینه

âdine

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

70

معنی اسم، معنای نام

معنی

جمعه، آخرین روز هفته

آدینه چطور اسمیه؟ رأی بده

آدینه اسم دوستته؟ بفرست براش


آدینه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟