اطلاعات اسم آدیش

ریشه اسم آدیش

معادل ابجد اسم آدیش

معنی اسم آدیش

اسامی مشابه آدیش

افراد مشهور با اسم آدیش

اسم های هم آوا با آدیش

پسر

آدیش

âdiš

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

315

معنی اسم، معنای نام

معنی

آتش

آدیش چطور اسمیه؟ رأی بده

آدیش اسم دوستته؟ بفرست براش


آدیش اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟