اطلاعات اسم آدونیس

ریشه اسم آدونیس

معادل ابجد اسم آدونیس

معنی اسم آدونیس

اسامی مشابه آدونیس

افراد مشهور با اسم آدونیس

اسم های هم آوا با آدونیس

دختر

آدونیس

âdonis

ریشه

ریشه

یونانی

ابجد

معادل ابجد

131

آدونیس چطور اسمیه؟ رأی بده

آدونیس اسم دوستته؟ بفرست براش


آدونیس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟