اطلاعات اسم آدلی

ریشه اسم آدلی

معادل ابجد اسم آدلی

معنی اسم آدلی

اسامی مشابه آدلی

افراد مشهور با اسم آدلی

اسم های هم آوا با آدلی

پسر

آدلی

âdli

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

45

معنی اسم، معنای نام

معنی

نامدار، معروف

آدلی چطور اسمیه؟ رأی بده

آدلی اسم دوستته؟ بفرست براش


آدلی اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟